Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Juridische informatie

JENSEN HOLDING AG
Buchmattstrasse 8
CH-3401 Burgdorf
Switzerland

T + 41 (0) 34 426 14 14
F + 41 (0) 34 426 14 15
E-mail: marketing@jensen-group.com  

 


Handelsregister: CH-035.3.010.972-5
btw-nummer: 126 952

Alle rechten voorbehouden, drukfouten voorbehouden. Alle producten en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke fabrikanten. JENSEN HOLDING AG is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op deze pagina's, noch voor de probleemloze toegang. Links naar andere websites van derden worden als extra service gratis ter beschikking gesteld. Deze websites worden geëxploiteerd buiten onze verantwoordelijkheid. JENSEN HOLDING AG is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van enige website die gelinkt is aan onze homepage.

Privacybeleid

Inleiding

De JENSEN-GROUP waardeert uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website. Dit privacybeleid wordt u ter beschikking gesteld om u bewust te maken van de manier waarop de JENSEN-GROUP individuele identificatiegegevens van bezoekers van de website van de JENSEN-GROUP verzamelt en gebruikt.

De JENSEN-GROUP respecteert en beschermt de privacy van de personen die de website van de JENSEN-GROUP bezoeken. De individueel identificeerbare informatie over u wordt niet opzettelijk bekendgemaakt aan derden zonder uw toestemming, zoals uitgelegd in dit privacybeleid.

Wat voor soort informatie verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Op de website(s) van de JENSEN-GROUP worden persoonsgegevens verzameld uit de formulieren op onze website die u moet invullen wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

I. Wanneer u de website van de JENSEN-GROUP bezoekt om informatie te bekijken, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

  • Type domeinnaam gebruikt om toegang te krijgen tot het internet (bijv. .com, .org)
  • Het IP-adres dat tijdens de verbinding wordt toegekend
  • Datum en tijd van toegang tot de site
  • Duur van het site-/paginabezoek
  • Gebruikte browser
  • Het besturingssysteem of het platform dat op uw pc of het gebruikte toegangsapparaat is geïnstalleerd
  • Zoekmachine en metatags om de website van de JENSEN-GROUP op het web te volgen
  • Type en aard van de gedownloade bestanden of informatie.

II. Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, inclusief uw e-mailadres, worden als volgt behandeld:

De informatie die u ons verstrekt met het doel om informatie van ons te verkrijgen, wordt door ons opgeslagen voor het uitvoeren van uw verzoek om informatie;

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door bepaalde websites op uw harde schijf wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Een cookiebestand kan informatie bevatten zoals een gebruikers-ID die de site gebruikt om de pagina's die u hebt bezocht bij te houden. De cookie kan alleen gegevens over u bevatten die u zelf ter beschikking hebt gesteld. De JENSEN-GROUP gebruikt cookies om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en onze gebruikers beter te begrijpen. De JENSEN-GROUP zal haar cookies niet bekendmaken aan derden, tenzij dit vereist wordt door een juridische procedure zoals een onderzoek, bevelschrift, wettelijk verzoek of gerechtelijk bevel. De meeste browsers zijn in standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie is verzonden. Wees u er echter van bewust dat sommige onderdelen van de website van de JENSEN-GROUP mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

Met wie deelt de JENSEN-GROUP informatie?

De JENSEN-GROUP zal geen individuele identificatiegegevens actief verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens over u tot de werknemer die naar onze mening redelijkerwijs die informatie nodig heeft om de informatie aan u te verstrekken.

Links naar websites van derden

De website van de JENSEN-GROUP kan links bevatten naar andere websites van product- en dienstenleveranciers, fabrikanten en partnerbedrijven. De links naar sites van derden die ter beschikking zijn gesteld door de JENSEN-GROUP zijn ontwikkeld door personen waarover de JENSEN-GROUP geen controle uitoefent. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonsgegevens opvragen en het privacybeleid van de bezochte website is van toepassing vanaf het moment dat u het nieuwe domein betreedt.

Beveiliging van gegevens

De JENSEN-GROUP verbindt zich ertoe om redelijke stappen te ondernemen om de individuele identificeerbare informatie die u ons verstrekt te beschermen. Wij beschikken over fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen om persoonsgegevens over u te beschermen.

Uw rechten

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om de JENSEN-GROUP om aanvullende informatie te vragen. U hebt ook recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben en op correctie van deze gegevens indien deze onvolledig of onjuist blijken te zijn. Ten slotte hebt u het recht om op elk moment en kosteloos bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door ons een verzoek per post of e-mail met een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen naar het onderstaande adres.

Uw toestemming en wijzigingen in het privacybeleid

Door gebruik te maken van de website van de JENSEN-GROUP stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid. De JENSEN-GROUP kan beslissen om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze informatie vrijgeven.

Aanvullende vragen

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via:
webmaster@jensen-group.com.