Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Press Release

Beslissingen van de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van JENSEN-GROUP gehouden op 21 mei 2019

JENSEN-GROUP hield de Algemene Vergadering op 21 mei 2019.

Volgende agedapunten werden ter goedkeuring voorgelegd:

 • Goedkeuring van het remuneratieverslag;
 • Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening;
 • Goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming
 • van het resultaat inclusief een bruto dividend van 1 euro per aandeel;
 • Kwijting aan de Commissaris;
 • Kwijting aan de Bestuurders;
 • Herbenoeming van Pubal Consult LLP, vertegenwoordigd door de heer
 • Wagner en van Inge Buyse bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Buyse als onafhankelijk Bestuurders;
 • Toekenning van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur;
 • Volmacht publicatie beslissingen van de Algemene Vergadering.

De aandeelhouders keurden deze punten goed.

De aandelen zullen vanaf 29 mei 2019 ex-coupon verhandeld worden en het dividend is betaalbaar vanaf 31 mei 2019 aan de loketten van de KBC bank tegen voorlegging van coupon n° 14.

Na de Algemene Vergadering volgde een Buitengewone Algemene Vergadering op 21 mei 2019.

Volgende punten werden ter goedkeuring voorgelegd:

 • Herniewing machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te
 • verhogen binnen de voorwaarden van het toegestane kapitaal – wijziging van de statuten;
 • Hernieuwing machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen – wijziging van de statuten;
 • Schrapping overgangsbepalingen aandelen aan toonder;
 • Statutenwijziging mbt de Voorzitter van de Algemene Vergadering - De Raad van Bestuur benoemt een Voorzitter van de Algemene Vergadering - Wijziging van de statuten;
 • Coördinatie statuten, aanstelling gevolmachtigden – wijziging inschrijving, publicatie en andere formaliteiten.

De aandeelhouders keurden eveneens deze agendapunten goed.

De volledige agenda’s van de Algemene en Buitengewone Algemene
Vergadering zijn tevens beschikbaar op de website www.jensen-group.com onder Investor Relations/ Aandeelhoudersinformatie/ Algemene Vergaderingen.