Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

JENSEN-GROUP Klokkenluidersprocedure

Werknemers van JENSEN-GROUP zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de hoogste eisen op het gebied van ethisch gedrag en integriteit enerzijds en alle toepasselijke wetten en voorschriften van elk rechtsgebied waarin we actief zijn anderzijds. Dit wordt beschreven in de Beleidsverklaring inzake Ethisch Ondernemen.

Wat moet er worden gemeld?

JENSEN-GROUP voorziet een klokkenluiderslijn, met de mogelijkheid om anoniem te melden, zodat alle werknemers en andere belanghebbenden in alle vrijheid eventuele misstanden kunnen melden. De klokkenluiderslijn is beschikbaar in de plaatselijke taal en wordt aangeboden door een onafhankelijke betrouwbare derde partij.

Wie kan melding doen?

De klokkenluiderslijn is beschikbaar voor alle werknemers en andere belanghebbenden van JENSEN-GROUP.

Anti-vergelding

JENSEN-GROUP stelt al het nodige in het werk om werknemers die te goeder trouw informatie bekendmaken via de klokkenluiderslijn te beschermen tegen eventuele vergelding van bestuurders of andere betrokken partijen.

Anoniem melden

Werknemers en externe belanghebbenden hebben de mogelijkheid hun identiteit niet bekend te maken en dus anoniem te melden. De klokkenluiderslijn biedt een interactieve chatbox voor anonieme uitwisseling van vragen en antwoorden.

Hoe kan ik melding doen?

U kunt rechtstreeks bij de JENSEN-GROUP klokkenluiderslijn melding doen. De klokkenluiderslijn stelt dan de voorzitter van het auditcomité van de Raad van Bestuur van JENSEN-GROUP op de hoogte zodat deze gepaste maatregelen kan treffen. Gelieve voor toegang tot de klokkenluiderslijn op de onderstaande knop te klikken.

JENSEN-GROUP klokkenluiderslijn